Απονεύρωση

Απονεύρωση (Ενδοδοντική θεραπεία)

Η απονεύρωση δοντιού γίνεται όταν η τερηδόνα επεκταθεί μέχρι τον πολφό (κέντρο) του δοντιού και προκαλέσει πολύ έντονη φλεγμονή η και νέκρωση του. Κατά τη διαδικασία της απονεύρωσης, αφαιρείται το μολυσμένο περιεχόμενο από τον πολφό και τις ρίζες του δοντιού καθώς και όλα τα αγγεία, νευρά συνδετικός ιστός που υπάρχουν εκεί. Στη συνέχεια η περιοχή απολυμαίνεται και σφραγίζεται με ειδικά υλικά  όπως η γουταπέρκα.

Γίνεται υπό τοπική αναισθησία συνήθως σε 2εως 4 επισκέψεις.

Απονεύρωση