Νάρθηκες Βρουξισμού

Νάρθηκες Βρουξισμού

Νάρθηκες βρουξισμού/βρυγμού, είναι μικρά διαφανή εξατομικευμένα «μασελάκια» από σιλικόνη. Τα κατασκευάζουμε για να τα φορούν ασθενείς που τρίζουν η σφίγγουν τα δόντια τους, πιο συχνά στον ύπνο, για να αποφύγουμε κατά το δυνατόν αποτριβές των δοντιών, βλάβες στην κροταφογναθική άρθρωση ή  μυαλγίες, συχνά προβλήματα που έχουν οι βρουξιστές.

Νάρθηκας βρουξισμού