Προσθετικές αποκαταστάσεις

Προσθετικές αποκαταστάσεις (γέφυρες στεφάνες ολικές μερικές οδοντοστοιχίες)

Όταν κάποιο η κάποια δόντια λείπουν από το στόμα και έχουμε κενό (νωδότητα), τότε ο οδοντίατρος σε συνεργασία με τον τεχνίτη κατασκευάζει αποκαταστάσεις είτε ακίνητες (που κολλώνται και δεν μετακινούνται στο στόμα) είτε κινητές (που μπαίνουν και βγαίνουν). Η λύση εξαρτάται κάθε φορά από την περίπτωση και είναι εξατομικευμένη.

Προσθετική αποκατάσταση